Image

Nasza oferta to coś znacznie więcej niż tylko oferta artystyczna i handlowa...

Chaber Bożena

Bożena Chaber ur.14.01.1962 Opole
1982-1984 Państwowe Zawodowe Studium plastyczne w Tarnowie ( Technik Sztuk Plastycznych o specjalności Konserwacja wyrobów artystycznych i dzieł sztuki; konserwacja mebla ) 1984-2005 Asystent w Prywatnej Pracowni Konserwacji zabytków Bogdana Chaber w Częstochowie Udział w licznych pracach konserwatorskich . Obrazy Ł. Cranach st. F. Floris P. Wuwerman (przyp.) J.V. Goyen (przyp.) Caravaggio (krąg) H. Memling (krąg) Cykl 86 obrazów wotywnych z Gidel Tryptyki z Odargowa, Zajączek, Starego Bielska Pentaptyk Mistrza z Gościszowic Rzeźba polichromowana Ukrzyżowanie z kaplicy NMP na Jasnej Górze Ołtarz- Uszyce Dąbrówka Mstów
2001.03 Udział w aukcji charytatywnej Artystki i Artyści Malarze Polscy na Fundusz Wspiera Kultury „Współczesne Malarstwo Polskie” Nowy Jork
2007-2011 Studia licencjackie Akademia Jana Długosza w Częstochowie na Wydziale Wychowania Artystycznego kierunek Malarstwo
2008- udział w Plenerze w Białej koło Prudnika
Poplenerowa Wystawa Prac Malarskich w Białej Poplanerowa wystawa prac malarskich w Częstochowie
2009- udział w Plenerze w Koszęcinie
2010- udział w programie Erazmus (semestr letni na Universitat Koblenz-Landau) Malarstwo i Grafika docent Günther Berlejung Seminarium - Lynn Schoene : How to become an art addict ... .... and how even a newspaper or magazine can awake our creative potential 7.07 2010 -Wystawa prac malarskich Landau- Kunst im Kreishaus SudlicheWeinnstrasse Landau 2011- Wystawa prac malarskich „ Kobiece stroje etniczne” Kozłówka
2009- 2011 udział w realizacji zadania „ Kompleksowe prace konserwatorskie wnętrza i wyposażenia Bazyliki Klasztoru Ojców Paulinów Jasna Góra w Częstochowie
2009-2012 ” 2011- 2012 Studia magisterskie Akademia Jana Długosza w Częstochowie na Wydziale Wychowania Artystycznego kierunek Malarstwo, specjalność Malarstwo w architekturze i urbanistyce 2011- 2012 kontynuacja udział u w realizacji zadania „ Kompleksowe prace konserwatorskie wnętrza i wyposażenia Bazyliki Klasztoru Ojców Paulinów Jasna Góra w Częstochowie 2009-2012 ” 2012- Wystawa grafiki i rysunku z cyklu „Landau” Tomart w Częstochowie 214-
2016 Studia magisterskie Akademia Jana Długosza w Częstochowie na Wydziale Wychowania Artystycznego kierunek Malarstwo, specjalność Malarstwo sztalugowe. Opiekun pracowni: prof. AJD Janusz Rafał Głowacki Prowadzący prof. AJD Janusz Rafał Głowacki dr Jakub Jakubowski
2015.02- 2015.06 semestr letni, stypendium i udział w programie Erasmus+ na Katolickim Uniwersytecie w Ružomberku. Zajęcia grafiki i konsultacje z malarstwa prof.Akad.mal. Jan Kudlićka Rzemiosło i design PaedDr., akad. mal., PhD. Marta Bošelova Rysunek i Sztuka Intermedialna dr docent Pavol Rusko
 
Bożena Chaber, born on 14.1.1962 in Opole
1982-1984 – State Vocational College of Arts in Tarnów (vocational title: Fine Arts Technician specializing in conservation of artwork, craftwork and antique furniture)
1984-2005 – assistant with private art restoration studio of Bogdan Chaber in Częstochowa; participation in numerous conservation and restoration works carried out by Bogdan Chaber’s studio
Paintings: Ł. Cranach eld. F. Floris P. Wuwerman (attributed) J.V. Goyen (attributed) Caravaggio (circle) H. Memling (circle) Series of 86 votive paintings from Gidle Triptychs from Odargów, Zajączki, Stare Bielsko Pentaptych of the Master of Gościszowice Polychrome sculpture Crucifixion from the Chapel of the Virgin Mary at Jasna Góra Monastery in Częstochowa Altars: Uszyce Dąbrówka Mstów 2001.03 Participation in a charity auction artists and painters to the Fund supports the Polish Culture "Contemporary Polish Painting" in New York City
2007-2011 – first-degree studies at Jan Długosz University in Częstochowa, Faculty of Art Education, field: Painting 2008 – participant in plein-air workshop in Biała near Prudnik plein-air painting exhibition in Biała plein-air painting exhibition in Częstochowa
2009 - participant in plein-air workshop in Koszęcin near Częstochowa
2010 – beneficiary of EU Erasmus programme (summer semester at Universitat Koblenz-Landau)
9.6. – 7.7.2010 – painting exhibition in Landau-Kunst im Kreishaus SudlicheWeinnstrasse Landau
2011 – painting exhibition ‘Women’s ethnic outfits’ Kozłówka
2009-2011 – commissioned for the project ‘Complex restoration works of the interior and furnishings of the Basilica at the Pauline Fathers’ Jasna Góra Monastery in Częstochowa 2009-2012’
2011-2012 – second-degree studies at Jan Długosz University in Częstochowa, Faculty of Art Education, field: Painting, specialization: Painting in Architecture and Urban Development
2011-2012 – continued participation in the commission for the project ‘Complex restoration works of the interior and furnishings of the Basilica at the Pauline Fathers’ Jasna Góra Monastery in Częstochowa 2009-2012’
2012 – exhibition of graphics and drawings ‘Landau’ Tomart in Częstochowa 214 - 2016 - second-degree studies at Jan Długosz University in Częstochowa, Faculty of Art, field: Painting, specialization: specialty painting easel.
2015.02- 2015.06 scholarship and participation in the Erasmus + program at the Catholic University in Ruzomberok.
Autor: Chaber Bożena
Wysokość (cm): 100
Szerokość (cm): 140
Technika wykonania: akryl na płótnie
Autor: Chaber Bożena
Autor: Chaber Bożena
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support