Image

Nasza oferta to coś znacznie więcej niż tylko oferta artystyczna i handlowa...

środa, 01 grudzień 2021 15:29

Janusz Rafał Głowacki

ur. 1959 , kraj: Polska

Janusz Rafał Głowacki - studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie w 1985 r. zrealizował dyplom w pracowni prof. Andrzeja Pietscha. Od 1999 r. pracuje w Zakładzie Malarstwa i Rysunku Instytutu Plastyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej (obecnie Akademia im. Jana Długosza) w Częstochowie. Od 2004 jest adiunktem na Wydziale Malarstwa. Bierze czynny udział w życiu artystycznym w kraju i za granicą, przygotowując wystawy indywidualne i uczestnicząc w ekspozycjach zbiorowych. 

 

Dostępne prace

środa, 01 wrzesień 2021 13:47

W Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega od 6 czerwca do 11 lipca br. można było oglądać prace malarskie Janusza Rafała Głowackiego pt. “Kody przestrzeni“.

JANUSZ RAFAŁ GŁOWACKI
Urodzony w 1959 roku w Częstochowie. Studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom uzyskał w 1985 roku w pracowni Andrzeja Pietscha. W 1999 roku został asystentem, a w 2004 roku adiunktem w Zakładzie Malarstwa i Rysunku Instytutu Plastyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie.

 

Obecnie, w uczelni tej, która zmieniła nazwę na Akademia im. Jana Długosza, jako profesor kieruje katedrą malarstwa. Brał udział w wystawach indywidualnych oraz uczestniczy w ekspozycjach zbiorowych w kraju i za granicą. Stała ekspozycja jego obrazów znajduje się w Galerii Kersten w Krakowie.
Sam tak mówił o swoim malarstwie: „Wybrałem malarstwo i stało się ono moim sposobem i receptą na życie. Oddaję się jemu całym sobą, ale też całym sobą czerpię zeń i radość i ból tworzenia. Niepokój twórczy stał się moją drugą naturą, albo pierwszą, która mnie wciąż napędza i gna i gna, pewnie aż po kres. Opisuję świat farbami, opowiadam to, co chcę powiedzieć, kodując często swoje opowieści, oczekując wszak od widza, że odszyfruje mój zapis – każdy na swój sposób… Jest też malarstwo – choć to zabrzmi jak truizm, nieustanną lekcją pokory, cierpliwości i wytrwałości w dążeniu do celu, który zamierzyliśmy”.

piątek, 15 czerwiec 2018 11:34

I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA- WYSTAWA: SZTUKA W KULTURZE – KULTURA W SZTUCE, naukowe aspekty procesu twórczego. Częstochowa 22.06.2018 r. – 10.07.2018 r. I INTERNATIONAL CONFERENCE- EXHIBITION: ART IN CULTURE - CULTURE IN ART

Zobacz informacje na faceboku

niedziela, 15 kwiecień 2018 12:14

Zobacz więcej na faceboku

Galeria Sztuki Kolory w Częstochowie - otwarcie wystawy "ODCIENIE CZERNI" w ramach wydarzeń

podczas 4 Międzynarodowego Festiwalu Sztuki i Muzyki - INCIDENT IV - ACCIDENT

Zapraszamy do zapoznania z materiałem.

 

piątek, 16 luty 2018 12:46

 

 

wtorek, 16 styczeń 2018 01:02

Wystawa Darka Pali


Kliknij i Zobacz więcej

piątek, 30 czerwiec 2017 10:39
Nowe prace Bożeny Mamis Chaber, to intrygujący wielopoziomową metaforyką skojarzeniową, cykl prac o prowieniencji abstrakcyjno- lirycznej. Inspiracją dla autorki stały się tytułowe „Struny”- nie tylko muzyczne, ale te w szerszym pojęciu filozoficznym, odnoszące się do uczuciowości. Obrazy te cechuje pulsująca sinusoidalna nieregularność przebiegu formy, pobudzonej do brzmienia wewnętrzną wrażliwością autorki, są to struny duszy wydobywające melodyjność tych obrazów, są to struny uczuciowości opowiadające o stanach emocjonalnych Bożeny Mamis Chaber. Temperaturą i kolorystyką zmierzające do kaligraficznego zapisu dźwięku ciszy, wybrzmiewającego we wspaniałych pustych, dookolnych przestrzeniach. Pozwalając się cieszyć tym nostalgicznym brzmieniem, wzbudzającym chęć do ruchu i ekspresji życiowej. Obrazy te wywołują we mnie skojarzenia z zapisem graficznym, odczytu bicia serca w postaci badania EKG, potwierdzając tożsamość tych artystycznych bytów i wysoką klasę autorki w sferze technicznego opracowania tych dzieł, jak i przeżycia kontemplacyjno- estetycznego. Obrazy te można nazwać partyturą kontrolowanego emocjonalnego zapisu gestu malarskiego, mającego oczyszczający charakter, prowadzący do maksymalnego skupienia wewnętrznego, a zarazem wyciszenia kontemplacyjnego. Płynność, melodyjność ruchu, podążanie za nim wprowadza nas w trans odczytu, wspomaganego wielotorowością użytego narzędzia. Te sekwencje, urywki powoływane przez Bożenę Mamis Chaber przesuwające się przed naszymi oczami są ciągłością pewnej nieograniczonej logicznej całości, skadrowanej dla potrzeb malarskich, a mówiący nam o ograniczoności naszego postrzegania świata, ale nieskończoności możliwości jego obrazowania i prezentowania.
Bo świat i życie w nim to ruch, to akt nieustannego odkrywania siebie, poprzez brzmienie naszych wewnętrznych strun, póki rezonans naszego życia wprowadzonego w ruch nie ustanie.
sobota, 04 czerwiec 2016 18:49
Stanisław Baj - wystawa, Bydgoszcz w Miejskie Centrum Kultury
 
Cytujemy organizatora wystawy:
"Serdecznie zapraszamy na wernisaż wyjątkowej wystawy. Zaprezentujemy obrazy prof. Stanisława Baja, o którym krytycy mówią, że w malarstwie zatraca się niczym muzyk zespolony z własnym instrumentem. Maluje naprawdę! A obraz jednej wsi potrafi uczynić uniwersalnym symbolem świata."
piątek, 04 wrzesień 2015 13:37

Te rzeźby – w zdecydowanej większości - nie są polichromowane, stąd pasuje do nich zaskakująco stwierdzenie z cytowanego manifestu: „Twierdzimy, że ton ciała przedmiotu, tzn. jego światłochłonne środowisko materialne, jest jego jedyną rzeczywistością malarską”.

piątek, 19 czerwiec 2015 13:24

Dominik Cierpiał urodzony w Częstochowie w 1988 roku.

W 2015 roku uzyskał tytuł magistra kończąc  kierunek Grafika na Wydziale Sztuki w Akademii im Jana Długosza w Częstochowie. Wielbiciel farby i tuszu. Sukcesywnie tworzący własny świat pełen zawiłości i osobistych interpretacji otaczającej nas rzeczywistości. Świat złożony z dzieł płaskich, mieszczące się w ramach jak i dzieła przestrzenne przełamujące granice pomiędzy grafiką warsztatową, instalacją i rzeźbą.

 

piątek, 20 marzec 2015 19:42

Pisząc o wybitnym malarskim ouvré Janusza Rafała Głowackiego należy zmierzyć się z historią przebiegu procesu modernizacji tej dyscypliny sztuki.